Хукмдорлар

Ҳукмдорлар

Қадимги Хоразм давлати(қадимги даврдан ХIII аср ўрталаригача)

Қадимги хоразмшоҳлар (сиёвушийлар)

 • Кайхусрав (тахминан мил. авв. 1200-1140)
 • Саксафар (тахминан мил. авв. 519-517)
 • Фарасман (тахминан мил. авв. 329-320)
 • Хусрав (тахминан мил. авв. 320)

Африғийлар (IV-Х асрлар)

 • Африғ (IV аср боши)
 • Абу Абдуллоҳ Муҳаммад (?-995-йил, сулоланинг сўнги вакили)

Маъмунийлар сулоласи (995-1017)

 • Маъмун ибн Муҳаммад (995-997)
 • Али ибн Маъмун (997-999)
 • Маъмун ибн Маъмун (999-1017)

Олтинтошлар сулоласи (1017-1041)

 • Олтинтош (1017-1032)
 • Саид ибн Маъсуд (1032 -?)
 • Исмоил Хандон (?- 1041)

Қадимги Бақтрия давлати (Ўрта Осиё)

Аҳамонийлар сулоласи (мил. авв. 530-329)

 • Смердис (мил. авв. 530-522)
 • Дадаршиш (мил. авв. 522-486)
 • Ариамен (мил. авв. 486-480)
 • Масист (мил. авв. 480-465)
 • Артабон (мил. авв. 465-423)
 • Бесс (мил. авв. 335-329)

Юнон-македонлар

 • Александр Македонский (мил. авв. 329-323)

 

Салавкийлар ҳукмронлиги (мил. авв. 312-250)

 • Антиох I (мил. авв. 293-260)

Юнонлар сулоласи (мил. авв. 250-130)

 • Диодот I (мил. авв. 250-238)
 • Диодот II (мил. авв. 238-212)
 • Эвтидем (мил. авв. 212-199)
 • Деметрий (мил. авв. 199-167)
 • Эвкратит (мил.авв. 167-155)
 • Гелеокл (мил. авв. 155-130)

Кушонлар (I-III асрлар)

 • Кудзула Кадфиз (15-51)
 • Вима Кадфиз (51-78)
 • Канишка (78 -123)
 • Васишка (123-127)
 • Хувишка (127-159)
 • Васудева И (159-193)
 • Канишка ИИИ (193-222)
 • Васудева ИИ (222-244)

Хиёнийлар (таҳминан 470-590)

(Сирдарё бўйларидан Амударё ҳавзасигача бўлган ҳудуд)

 • Грумбат …

Кидарийлар (420-456)

(Амударё ҳавзаси ва жануби-ғарбий Суғд)

 • Кидар …

Ефталийлар (В асрнинг 2-ярми – VI асрнинг 60-йиллари)

 • Вахшунвар …

Ашиналийлар (Турк хоқонлиги) (VI аср ўрталари — 657)

 • Истеми (553-576)
 • Қора Чурин (576-609)
 • Таман (609-611)
 • Шегуйхон (611-618)
 • Тўнёбғухон (618-630)
 • Сибирхон (630-631)
 • Ирбис
 • Бўлунёбғухон (631)
 • Тўнг Алп Дулухон (631-634)
 • Тўнгшад-Ишбара Тўлисшад (634-639)
 • Элқутлуқшад Ирбисхон (639-640)
 • Баҳодур-Ирбисёбғухон (640-641)
 • Ирбис Шегуйхон (641-651)
 • Ишбарахон (651-657)

Сомонийлар (875-999)

 • Нуҳ ибн Асад (819-842)
 • Аҳмад ибн Асад (842-864)
 • Наср I ибн Аҳмад (865-892)
 • Исмоил ибн Аҳмад (874-907)
 • Аҳмад ибн Исмоил (907-914)
 • Наср II ибн Аҳмад (914-943)
 • Нуҳ I ибн Наср (943-954)
 • Абдумалик ибн Нуҳ (954-961)
 • Мансур I ибн Нуҳ (961-976)
 • Нуҳ ИИ ибн Мансур (976-997)
 • Мансур II ибн Нуҳ (997-999)
 • Абдулмалик II ибн Нуҳ (999-1000)
 • Исмоил ибн Нуҳ (1000-1005)

Қорахонийлар (927-1212)

Йирик вакиллари:

 • Абдулкарим Сотуқ Буғрохон (859-955)
 • Мусо ибн Абдулкарим (955-970)
 • Ҳасан ибн Сулаймон (977-992)
 • Аҳмад ибн Али Арслонхон (998-1017; ҳокимият амалда укаси Наср ибн Али қўлида бўлган)
 • Мансур ибн Али (1017-26)
 • Иброҳим ибн Наср Тамғачхон (1040-70)
 • Арслонхон Муҳаммад ибн Сулаймон (1102-30)
 • Усмон ибн Иброҳим (?-1212)

Ануштегинийлар, хоразмшоҳлар (1097-1231)

 • Қутбиддин Муҳаммад (1097-1128)
 • Отсиз (1128-1156)
 • Эл Арслон (1156-1172)
 • Султоншоҳ Маҳмуд (1172)
 • Такаш (1172-1200)
 • Муҳаммад (1200-1220)
 • Жалолиддин (1220-1231)

Темурийлар (1370-1500)

 • Амир Темур (1370-1405)
 • Халил Султон (1405-09)
 • Улуғбек (1409-49)
 • Абдуллатиф (1449-50)
 • Абдулло Мирзо (1450-51)
 • Абу Саид ибн Султон Муҳаммад (1451-69)
 • Султон Аҳмад Мирзо (1469-94)
 • Султон Маҳмуд Мирзо (1494-98)
 • Султон Али Мирзо (1498-1500)

Шайбонийлар (1500-1601)

 • Шайбонийхон (1500-1510)
 • Кўчкунчихон (1510-1530)
 • Абу Саидхон (1530-1533)
 • Убайдуллахон(1533-1539)
 • Абдуллахон И (1539-1540)
 • Абдулазизхон; Бухорода (1540-1550)
 • Абдулатиф; Самарқандда (1540-1551)
 • Наврўз Аҳмадхон — Бароқхон (1551-1556)
 • Пирмуҳаммадхон (1556-1583)
 • Абдуллахон II (1583-1598)
 • Абдулмўминхон (1598-1599)
 • Пирмуҳаммадхон ИИ (1599-1601)

Аштархонийлар (1601-1756)

 • Боқимуҳаммадхон (1601-1605)
 • Валимуҳаммадхон (1605-1611)
 • Имомқулихон (1611-1642)
 • Надрмуҳаммадхон (1642-1645)
 • Абдулазизхон (1645-1681)
 • Субҳонқулихон (1681-1702)
 • Убайдуллахон ИИ (1702-1711)
 • Абулфайзхон (1711-1747)
 • Абдулмўминхон (1747-1751)
 • Убайдуллохон ИИИ (1751-1754)
 • Шерғози (1754-1756)

Бухоро амирлиги (манғитлар сулоласи) (1756-1920)

 • Муҳаммад Раҳим (1756-1758)
 • Дониёлбий оталиқ (1758-1785)
 • Шоҳмурод (1785-1800)
 • Ҳайдар (1800-1826)
 • Насруллохон (1826-1860)
 • Музаффар (1860-1885)
 • Абдулаҳад (1885-1910)
 • Олимхон (1910-1920)

Хива хонлигида шайбонийлари сулоласи (1511-1570)

 • Элбарсхон (1511-1516)
 • Султон Ҳожихон (1516)
 • Ҳусайнқулихон (1516)
 • Сўфиёнхон (1516-1522)
 • Бужақахон (1522-1526)
 • Аванешхон (1526-1538)
 • Алихон (1538-1547)
 • Ақатойхон (1547-1556)
 • Юнусхон (1556-1557)
 • Дўстхон (1557-1558)
 • Ҳожи Муҳаммадхон (1559-1602)
 • Араб Муҳаммадхон (1602-1621)
 • Ҳабаш султон ва Элбарс султон (1621-1623)
 • Асфандиёрхон (1623-1643)
 • Абулғозихон (1644-1663)
 • Анушахон (1663-1687)
 • Худойдодхон (1687-1688)
 • Ўзбекхон-Арнакхон (1688-1690)
 • Жўжи Султон (1694-1697)
 • Валихон (1697-1699)
 • Шоҳниёзхон (1699-1690)
 • Шоҳбахтхон (1702-1703)
 • Сайид Алихон (1703-1705)
 • Мусахон (1705-1706)
 • Ёдгорхон (1706-1713)
 • Шерғозихон (1714-1728)
 • Элбарсхон (1728-1739)
 • Тоҳирхон (1739-1740)
 • Абулхайрхон (7-8 кун)
 • Нуралихон (1740-1742)
 • Абулғозихон ИИ (1742-1746)
 • Ғойибхон (1746-56)
 • Қорабойхон (1756-1757)
 • Темурғозихон (1757-1764)
 • Худойдодхон (1764-1765)
 • Шоҳғозихон (1766-1767)
 • Абулғозихон ИИИ (6 ой)
 • Нуралихон (1768)
 • Жаҳонгирхон (бир йил)
 • Булакайхон (1770)

Хива хонлигида қўнғиротлари сулоласи (1770-1920)

 • Муҳаммад Амин иноқ (1770-1790)
 • Аваз Муҳаммад иноқ (1790-1804)
 • Элтузархон (1804-06)
 • Муҳаммад Раҳимхон (1806-1825)
 • Оллоқулихон (1825-1842)
 • Раҳимқулихон (1842-1845)
 • Муҳаммад Аминхон (1845-1855)
 • Абдуллахон (1855-1856)
 • Қутлуғмуродхон (1856)
 • Саид Муҳаммадхон (1856-1864)
 • Муҳаммад Раҳимхон ИИ (1864-1910)
 • Асфандиёрхон (1910-1918)
 • Саид Абдуллахон (1918-1920)

Қўқон хонлигида минглар сулоласи (1709-1863)

 • Шоҳрухбий (1709-1721)
 • Абдураҳимбий (1721-1733)
 • Абдулкаримбий (1733-1750)
 • Абдураҳмонбий (1750)
 • Эрдона (1751-1752; 1753-1762)
 • Бобобек (1752-1753)
 • Сулаймон (1762-1763)
 • Норбўта (1763-1798)
 • Олимхон (1798-1810)
 • Умархон (1810-1822)
 • Муҳаммад Алихон (1822-1842)
 • Шералихон (1842-1844)
 • Муродхон (1844)
 • Худоёрхон (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
 • Маллахон (1858-1862)
 • Султон Саъидхон (1863)

Туркистон генерал-губернаторлиги (1867-1917)

 • К. П. фон Кауфман (1867-1881)
 • Г. А. Колпаковский (1881-1882)
 • М. Г. Черняев (1882-1884)
 • Н. О. Розенбах (1884-1888)
 • А. Б. Вревский (1889-1898)
 • С. М. Духовской (1898-1901)
 • Н. А. Иванов (1901-1904)
 • П. Н. Тевяшов (1904-1905)
 • Д. И. Субботич (1905-1906)
 • Н. И. Гродеков (1906-1908)
 • П. И. Мишченко (1908-1909)
 • А. Б. Самсонов (1909-1913)
 • Флуг (1913-1915)
 • Мартсон (1915-1916)
 • А. Н. Куропаткин (1916-1917)

Бухоро Халқ Совет Республикаси (1920-1924)

 • А.Муҳитдинов (1920.09 — 1921.09) — Умумбухоро инқилобий қўмитаси раиси.
 • Ф. Хўжаев (1920.09 — 1924.10) — БХСР халқ нозирлар раиси.
 • У. Пўлатхўжаев (1921.09 — 1922.08) — БХСР МИК раиси.
 • П. Хўжаев (1922.08-1924.11)- БХСР МИК раиси.
 • М. Аминов — БХСР МИК раиси.

Хоразм Халқ Совет Республикаси (1920-1924)

 • М. Султонмуродов (1920.02 — 1920.03) — Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
 • П. Юсупов (1920.27.04 — 1921.06.03) — ХХСР халқ нозирлар раиси.
 • Ж. Қўчқоров (1921.03 — 1921.05) — Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
 • М. Оллоберганов (1921.05 — 1921.09) — ХХСР МИК раиси.
 • О. Муҳаммадраҳимов (1921.09 — 1921.11) — ХХСР МИК раиси.

Россия Муваққат ҳукумати таркибида Туркистон

 • Н. Н. Шчепкин (1916. 07.04 — 1917. 01.11) — Россия Муваққат ҳукуматининг Туркистон комитетининг раиси.

Совет Россияси таркибида Туркистон (1917-1918)

 • Ф. И. Колесов (1917-1918) — Туркистон ҲКС раиси.

Туркистон Автоном Совет Сотсиалистик Республикаси (1918-1924)

Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети (МИК) раислари

 • П.А.Кобозев (1918-1919) — Туркистон МИК раиси.
 • Ф. Солкин (1918. 30.04. ) — Туркистон МИК ҳамраиси.
 • Вотинсев (1918-1919.19.01) — Туркистон МИК раиси.
 • Козаков (1919.28.01 — 1920) — Туркистон МИК раиси.
 • Н. Тўрақулов (1919) — Туркистон МИК ҳамраиси.
 • Т. Рисқулов (1920.01 — 1920.07) — Туркистон МИК раиси.
 • Раҳимбоев (1920-1922) — Туркистон МИК раиси.
 • Хидиралиев (1922-1924) — Туркистон МИК раиси.

 

Ўзбекистон Совет Сотсиалистик Республикаси (1925-1991)

Ўзбекистон Компартияси МКнинг 1-котиблари:

 • В. Иванов (1925-1927)
 • Н. Гикало (1929)
 • А. Икромов (1929-1937)
 • У. Юсупов (1937-1950)
 • А.Ниёзов (1950-1955)
 • Н. Муҳитдинов (1955-1957)
 • С. Камолов (1957-1959)
 • Ш. Рашидов (1959-1983)
 • И.Усмонхўжаев (1983-1988)
 • Р. Нишонов (1988-1989)
 • И. Каримов (1989-1991)

Ўзбекистон Республикаси (1991-йил 1-сентабр).

Ўзбекистон Республикаси Президенти:

• Ислом Абдуғаниевич Каримов

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.